lördag 31 januari 2009

Lämpliga proportioner

OK, ska man ge sig in på att BARFa är det såklart inte bara att ge kött, ben och inälvor hur som helst utan man bör ha koll på proportionerna. För mycket lever kan göra katten sjuk, likaså för mycket ben. Håll dig runt:


~ 65% kött
~ 10% ben
~ 10% hjärta
~ 5-10% lever
~ 5-10% övrigt (fisk, ägg, grönsaker, yoghurt osv.)OBS!
Du bör absolut inte ge mer än 10% lever. 10% är absolut maximum, håll dig hellre närmare 5%. Lever innehåller höga halter A-vitamin och kontinuerlig utfodring av höga halter lever kan leda till A-vitaminförgiftning.