lördag 31 januari 2009

Litteratur

Dr. Pitcairn's Complete Guide to Natural Health for Dogs & Cats
av R. H. Pitcairn DVM, PhD och Susan Hubble Pitcairn
ISBN 0875962432

Kattens sjukdomar (1:a och 2:a upplagan)
av Anne-Marie Nilsson, leg. vet. och fil. kand. i biologi
ISBN 9789153425151
ISBN

Natural Nutrition for Dogs and Cats av Kymythy Schultze, ISBN 9781561706365

Raw Meaty Bones: Promote Health av Tom Lonsdale DVM, ISBN 9780646396248

Small Animal Clinical Nutrition 4th Edition av M. S. Hand DVM, R. L. Remillard DVM, P. Roudebush DVM och C. D. Thatcher DVM, ISBN 0945837054

Your Cat: Simple New Secrets to a Longer, Stronger Life av Elizabeth Hodgkins DVM, ISBN 9780312358013