söndag 22 februari 2009

Vatten

Vatten är livsviktigt för alla levande varelser. Det är oftast ingenting vi tänker mer på. Vi dricker när vi är törstiga. Vi tänker nog inte heller på hur mycket vatten vi faktiskt får i oss under en dag och om vi tänker på det tänker vi nog främst på den mängd vi dricker. Hur många tänker på allt vatten vi äter?

Kattens kropp är gjord för att livnära sig på hela bytesdjur och kattens bytesdjur består inte bara av kött, ben och päls utan även av stora mängder vatten. Bytesdjuren består av 65-75 % vatten.

Katten får i sig vatten på tre sätt:

- via sin föda
- genom att dricka
- via ämnesomsättningen (ämnesomsättningen skapar 10-13 g vatten per 100 kcal omsättbar energi)

Om en katt äter 10 sorkar á 40 g på en dag får den totalt i sig 400 g mat. Om 65% av sorken är vatten innebär detta att katten "äter" 260 ml vatten. Grundbehovet av vatten hos en vuxen, frisk katt är ~60 ml/kg så 260 ml vatten täcker vätskebehovet helt och fullt hos en katt på 4,3 kg. Katten behöver alltså inte dricka särskilt mycket vatten så länge den äter en vätskerik kost.

Om samma katt (den som väger 4,3 kg) istället äter torrfoder med en vätskehalt på 8% äter den ca 65 g mat/dag och då "äter" den bara drygt 5 ml vatten. Resterande 255 ml måste katten dricka.

Problem kan uppstå om katten inte lyckas dricka dessa 255 ml.

Ju mer katten koncentrerar sin urin ju högre densitet får urinen. Det innebär att ju mer koncentrerad urinen är ju fler potentiellt farliga ämnen samlas i urinen tex. kalciumoxalat- eller struvitkristaller. Dessa kristaller kan med lite otur klumpa ihop sig och bilda klibbiga matrix eller stenar vilket kan orsaka livshotande tillstånd hos huvudsakligen hankatter (detta pga. deras långa urinrör). Mer koncentrerad urin ger även lägre urinvolym vilket leder till att urinen blir liggandes i urinblåsan längre perioder och detta ger eventuella bakterier tillfälle att reproducera sig och orsaka urinvägsinfektion.

Om katten får i sig mycket vätska ökar urinvolymen och urinen är väldigt utspädd. Detta leder till att katten kissar oftare och urinblåsan och urinvägarna sköljs ur oftare vilket minskar risken för att kristaller skall klumpa ihop sig och eventuellt skadliga bakterier sköljs ur innan de hinner orsaka någon skada.

Ett flertal studier har visat att katter som bara äter våtfoder producerar större mängder urin än katter som bara äter torrfoder (trots att de dricker tillräckligt med vatten). En studie har visat att katter som åt en kost bestående av 10 % vatten producerade 63 ml urin per dag. Katternas urinvolym ökade till 112 ml/dag när de fick en kost bestående av 75 % vatten. Katternas urin hade även högre densitet när de åt maten innehållande 10 % vatten än när de åt maten innehållande 75 % vatten.

Många faktorer samverkar när det gäller urinvägsproblem med vätskefaktorn ska inte underskattas.